کنکور زیست و شیمی تبریز تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی آموزش با بالارتین كیفیت و مناسب ترین قیمیت زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید 09147608394 آرزومند http://konkortabriz.ir 2020-10-30T08:19:44+01:00 text/html 2020-08-21T16:50:38+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی کنکو 99 - شیمی http://konkortabriz.ir/post/384 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">پاسخنامه تشریحی کنکور 99 درس شیمی</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">رشته تجربی / ریاضی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاسخنامه ترشیحی شیمی کنکور 99 رشته تجربی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://s10.picofile.com/file/8406354118/Shimi99Tajrobi.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاسخنامه ترشیحی شیمی کنکور 99 رشته ریاضی فیزیک&nbsp;&nbsp; <a href="http://s10.picofile.com/file/8406354600/Shimi99Reyaz.pdf.html" target="" title="">دانلود</a></font></div> text/html 2020-06-21T13:32:54+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند چگونه درس زیست شناسی را بخوانیم http://konkortabriz.ir/post/383 <h1 class="content-box-title" style="margin: 10px 0px; padding: 0.6em 2.4em 0.6em 1em; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(214, 214, 214); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: 1.7em; vertical-align: baseline; background-color: rgb(236, 236, 236); color: rgb(51, 51, 51); position: relative;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">چگونه درس زیست شناسی را بخوانیم</font></h1><div class="single-thumbnail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img width="607" height="503" alt="چگونه درس زیست شناسی را بخوانیم" data-srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1.png 607w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1-600x497.png 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1-300x249.png 300w" data-src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1.png" data-sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazyloaded" src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1.png" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1.png 607w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1-600x497.png 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/11/Citizen-Science-Book-Cover_Crop-e1381156570555-1024x503-1-300x249.png 300w" style="margin: 0px auto 30px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease 0ms; height: auto; min-width: 30%; display: block; border-radius: 5px; max-width: 50%;"></div><div class="post-content megawp-single-post" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 35px; vertical-align: baseline;"><span class="rt-reading-time" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: block;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span class="rt-label rt-prefix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Reading Time:&nbsp;</span><span class="rt-time" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">3</span>&nbsp;<span class="rt-label rt-postfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">minutes</span></font></span><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چگونه درس زیست شناسی را بخوانیم</font></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">امتحانات زیست شناسی میتوانند برای دانش آموزان مشکل و ترسناک باشند.کلید غلبه بر این مشکل آماده سازی است.با یادگیری نحوه مطالعه برای امتحان زیست شناسی، می توانید بر ترس خود غلبه کنید.به یاد داشته باشید، هدف از امتحان این است که نشان دهید مفاهیم و اطلاعاتی که آموزش دیده اید را درک کرده اید.در این فیلم نکات عالی برای کمک به یادگیریِ نحوه مطالعه برای امتحانات زیست شناسی آورده شده است.</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">۱-گام اول : اجرای تکنیک نقشه</font></span></span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">یک کلید مهم موفقیت در زیست شناسی، سازمان دهی است. مهارت های مدیریت زمان به شما کمک می کند تا سازماندهی بیشتری داشته باشید و وقت کمتری در آماده شدن برای مطالعه صرف کنید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مواردی مانند برنامه ریزی روزانه و تقویم های ترم به شما کمک خواهند کرد که بدانید چه کاری را در چه زمانی باید انجام دهید.</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; color: rgb(51, 153, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۲</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; color: rgb(51, 153, 102); font-style: inherit; font-variant: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">-گام دوم: اجرای تکنیک زمان طلایی</span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">خیلی مهم است که آماده شدن برای امتحان زیست شناسی را خیلی زود شروع کنید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">می دانم که تقریبا مرسوم شده است که تا لحظه آخر برای مطالعه صبر کنید، اما دانش اموزانی که به این تاکتیک پایبند هستند خسته می شوند و نمی توانند تمام تلاششان را کنند و تمام اطلاعات را به خاطر بسپارند</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><img alt="6 دلیل برای یادداشت برداری کلاسی" width="387" height="281" data-srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-300x218.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-600x436.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2.jpg 728w" data-src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-300x218.jpg" data-sizes="(max-width: 387px) 100vw, 387px" class="wp-image-3152 aligncenter lazyloaded" src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-300x218.jpg" sizes="(max-width: 387px) 100vw, 387px" srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-300x218.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2-600x436.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/09/aid1439696-v4-728px-Buy-a-Drawing-Pencil-Step-5-Version-2.jpg 728w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease 0ms; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">۳-گام سوم: اجرای تکنیک پل</font></span></span></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چگونه درس زیست شناسی را بخوانیم&nbsp; . شما باید روزانه یادداشت های خود را بررسی کنید. همچنین کتاب های کمک درسی زیست شناسی یک منبع فوق العاده برای پیدا کردن تصاویر و نمودارهایی است که به شما کمک می کند مفاهیمی که یاد می گیرید را تجسم کنید.</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: 600; color: rgb(51, 153, 102);">۴-گام چهارم: تکنیک حل معما</span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اگر دچار مشکلی در درک موضوع هستید یا سوالات بدون جواب دارید، در مورد آن ها با معلم خود بحث کنید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مطمئنا نمی خواهید در امتحان با دانش ناقص ظاهر شوید. با یک دوست یا هم کلاسی جلسات مطالعه داشته باشید. به نوبت سوال بپرسید و پاسخ دهید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اگر معلم شما جلسه رفع اشکال برگزار کرد حتما شرکت کنید. این جلسات به شناسایی مباحث امتحان، رفع نقص های یادگیری و یافتن پاسخ سوالات کمک خواهد کرد</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><img alt="9 روش برای بیدار ماندن شب قبل از امتحان بدون خواب آلودگی" width="394" height="222" data-srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-300x169.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-600x338.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-768x432.jpg 768w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-1024x576.jpg 1024w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain.jpg 1280w" data-src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-300x169.jpg" data-sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px" class="wp-image-2491 aligncenter lazyloaded" src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-300x169.jpg" sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px" srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-300x169.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-600x338.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-768x432.jpg 768w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain-1024x576.jpg 1024w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/07/Olevelsmain.jpg 1280w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease 0ms; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۵-گام پنجم:اجرای تکنیک خود&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">آزمایی</span></font></span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای کمک به آماده شدن برای امتحان و فهمیدن سطح اطلاعات، از خود امتحان بگیرید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شما می توانید این کار را با استفاده از فلش کارت های آماده و یا گرفتن آزمون نمونه انجام دهید.</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: center;"><br></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">۶-گام ششم:اجرای تکنیک برگه های طلایی</font></span></span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فلش کارت های زیست شناسی ابزار بسیار خوبی برای مطالعه و حفظ محتوا و اطلاعات کلیدی زیست شناسی است.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فلش کارت های زیست شناسی یک منبع عالی برای کنکور در دروان جمع بندی است</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><img alt="8 قانون طلایی افزایش تمرکز" width="418" height="259" data-srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-300x186.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-600x372.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-768x477.jpg 768w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-1024x635.jpg 1024w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work.jpg 2000w" data-src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-300x186.jpg" data-sizes="(max-width: 418px) 100vw, 418px" class="wp-image-2610 aligncenter lazyloaded" src="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-300x186.jpg" sizes="(max-width: 418px) 100vw, 418px" srcset="https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-300x186.jpg 300w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-600x372.jpg 600w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-768x477.jpg 768w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work-1024x635.jpg 1024w, https://drdna.ir/wp-content/uploads/2019/08/relax-at-work.jpg 2000w" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: block; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease 0ms; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 153, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">۷-گام هفتم: اجرای تکنیک دم و بازدم</font></span></span></p><ul style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اکنون که مراحل قبلی را دنبال کرده اید، زمان استراحت و آرامش است.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شما باید برای امتحان زیست شناسی خود آماده باشید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">خوب است که شب قبل از امتحان به اندازه کافی بخوابید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: inside disc;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چیزی برای نگرانی شما وجود ندارد چون به خوبی آماده هستید</font></li></ul><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">چرا بیکار نشسته اید . قلم و کاغذی بردارید و مطالب این فیلم مفید را یادداشت کنید. از گام اول شروع کنید . هرجا هم که به مشکل خوردید ما در کنارتان هستیم . با ما تماس بگیرید.</font></p></div> text/html 2019-08-12T11:47:56+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند اسامی قبولی های بالای 80 درصد کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/380 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">اسامی قبولی های بالای 80 درصد کنکور سراسری 98</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">از همه عزیزانی که زحمت کشده و مایه افتخار بنده و خانواده محترمشان شده اند از صمیم قلب مچکرم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img width="4" height="2588" align="baseline" style="width: 705px; height: 1006px;" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/8369439918/gabolikonkor98.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-07-26T12:50:09+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/379 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 98</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رشته&nbsp; تجربی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام قدیم&nbsp;<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام جدید 3-3-6</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">داخل و خارج کشور</font></div><p align="center"><br></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"><p style="text-align: center;"><img width="2" height="600" align="baseline" style="width: 576px; height: 469px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8367865150/zist1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></font><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زیست شناسی نظام جدید داخل کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367864742/T98_Zist_Dakhel6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">جدید خارج از کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367865142/Zist98Kharej6_3_3.pdf.html" target="">کلیک&nbsp;</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نظام قدیم داخل کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367864950/Zist98Dakhel_Gadim.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نظام قدیم خارج کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;کلیک&nbsp;کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-07-20T12:16:34+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/378 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 98</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رشته ریاضی و تجربی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام قدیم <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام جدید 3-3-6</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">داخل و خارج کشور</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><img width="1" height="1131" align="bottom" style="width: 697px; height: 526px;" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8367255518/Shimi.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید داخل کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367255834/ShimiTajrobi98_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید خارج از کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367256668/Tajrobi98Kharej6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم داخل کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367256250/ShimiTajrobi98_Gadim_Dakhel.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم خارج کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367256900/Tajrobi98KharejGadim.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید داخل کشور رشته ریاضی فیزیک برای دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367254268/Reyazi98Dakhel_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید خارج&nbsp; کشور رشته ریاضی فیزیک برایث دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367255400/ReyaziKharej98_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم داخل کشور رشته ریاضی فیزیک&nbsp; برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367254768/Reyazi98Dakhel_Gadim.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم خارج کشور رشته ریاضی فیزیک برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367255018/Reyazi98_Gadim_kharej.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div> text/html 2019-05-24T08:15:36+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست دوازدهم نوبت دوم - خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/376 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست دوازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477426/1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477900/13980128Po75z8j48.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477926/13980128Px5f77v480.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478026/13980131P5j4792378.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478068/13980207P748533814.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره ششم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478084/13980207Pwk87651004.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هفتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478168/13980208P216957365.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هشتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478192/13980208Pv33q21935.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره نهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478234/13980209P8ucck2514.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478276/13980210P49m24s819.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره یازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478318/13980229P4g2696290.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478376/13980230Pvt2q8a645.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سیزدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478426/13980124Pm56474359.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-05-24T07:49:05+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی دوازدهم - نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/374 <div><br></div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی دوازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" style="width: 615px; height: 417px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474768/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361474826/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%851.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474884/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_2.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475026/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_3.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال پنجم</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475084/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_5.pdf.html" target=""><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font>کلیک کنید</a></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال ششم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475134/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_4.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال هفتم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div><br></div> text/html 2019-05-23T08:41:13+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/377 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست یازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479800/zist11.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361479900/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_11_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479968/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361480034/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361480068/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><br></div></div><div><br></div> text/html 2019-05-22T08:11:17+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/375 <div><br></div><div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی یازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="width: 615px; height: 417px;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477034/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477100/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3_2_.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477226/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-04-30T08:11:53+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم http://konkortabriz.ir/post/373 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل دوم : دی پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974692/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%88_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T05:06:04+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی یازدهم + پاسخنامه http://konkortabriz.ir/post/370 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل سوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پوشاک، نیاز پایان ناپذیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975400/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974368/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:56:54+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل دوم شیمی یازدهم http://konkortabriz.ir/post/369 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل دوم شیمی یازدهم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975042/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:35:27+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول شیمی یازدهم + پاسخنامه http://konkortabriz.ir/post/368 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8358975800/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T12:43:18+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند 200 تست شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/367 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">200 تست شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038350/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038050/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T11:38:48+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/366 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 1 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آب، آهنگ زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038018/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div>