تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب شیمی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

* مدل لوری برونستد:
اسید دهندهH+ و باز گیرنده H+
*در واکنش اسید و باز قوی هر ترکیب فقط یک نقش خواهد داشت و لی در اسید و باز ضعیف دو نقش
* واکنش سدیم با اب سریع تر از واکنش ان با الکل هاست
هرچقدر ممانعت فضایی الکل بیشتر باشد واکنش سریع تر انجام میشود
* در ترکیبات اسیدی چون چگالی بار مثبت یون هیدرونیوم زیاد است وجود خارجی ندارد و سریع وارد ترکیب میشود

* در مدل لویس
اسید ترکیبی دارای اوربیتال خالی و باز ساختاری دارای جفت غیر پیوندی
* امونیاک جز بازهای ضعیف است که در حالت گازی بصورت  NH3  و در حالت محلول بصورت  NH4OH میباشد





نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395


در مقایسه خواص ترکیب های یونی و مولکولی باید به موارد زیر توجه نمود:

1- اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستنددر حالی که اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستد.

2- نقطه ذوب و جوش ترکیبات یونی از ترکیبات مولکولی خیلی بیشتر است.

3- ترکیبات یونی در حات مذاب یا محلول در آب رسانای الکتریکی هستد در صورتی که ترکیبات مولکولی و به طور کلی کوالانسی در هیچ حالتی رسانای جریان برق نیستند





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*ظرفیت گرمایی آب در حالتهای فیزیکی مختلف باهم برابر نبوده و بصورت زیر است:
آب مایع > یخ > بخار آب

-آب  = 4.184
-یخ = 2.076
-بخار آب = 2.043

*این مقایسه نشان می دهد که دمای بخار آب در مقایسه با آب مایع و یخ آسان تر و با انرژی کمتری بالا می رود. پایین بودن ظرفیت گرمایی آب در حالت بخار را می توان بدین طریق توجیه کرد که آب در حالت بخار پیوند بین مولکولی ندارد و تمام گرمای داده شده صرف بالا رفتن انرژی جنبشی مولکولهای جدا از هم می شود.

*تفاوت ظرفیت گرمایی در حالت مایع و یخ را نیز می توان به تعداد پیوند هیدروژنی در هر دو حالت نسبت داد. در حالت مایع هر مولکول آب با دو پیوند به مولکولهای مجاور متصل می شود در حالیکه این تعداد در یخ، 4 تا پیوند است.

*همچنین مولکولهای آب در حالت جامد فقط حرکت ارتعاشی دارند و حرکت انتقالی ندارند و این کمک می کند گرمای داده شده را بین خودشان براحتی انتقال بدهند اما در حالت مایع مولکولهای آب علاوه بر حرکت ارتعاشی، حرکت انتقالی نیز دارند و مقداری از گرمای داده شده صرف حرکت انتقالی نیز می شود و دمای آن دیر بالا می رود.





نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*گرما مسیری (راهی) برای انتقال انرژی است. انرژی می تواند بصورت نور، صوتی، گرمایی و شیمیایی و ... ظاهر شود

*وقتی جسم سردی در کنار یک جسم گرم قرار میگیرد اختلاف دمای بین آن دو باعث انتقال (شارش) انرژی گرمایی بین دو جسم می شود.

*تنوع و تعداد حرکت های نامنظم در مواد یکسان نیست و به حالت فیزیکی، نوع و تعداد اتمهای سازنده هر واحد از ماده بستگی دارد.

*انرژی گرمایی یک ماده به دما و مقدار آن بستگی دارد. برای مثال ممکن است دمای یک جسم بسیار بالا باشد اما انرژی گرمایی آن بسیار کم. یا اینکه دمای آن پایین ولی انرژی گرمایی آن زیاد باشد.

*بعنوان مثال یک قطره آب جوش دمای بالایی دارد اما مجموع انرژی جنبشی ذره ها در نتیجه انرژی گرمایی آن کم است در حالیکه یک پارچ آب 20 درجه دمای پایینی دارد اما مجموع انرژی جنشی  و در نتیجه انرژی گرمایی آن بیشتر است.





نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

-فلزهای گروه اول، فقط عدد اکسایش 1+ دارند.
-فلزهای گروه دوم، فقط عدد اکسایش 2+ دارند.
-از گروه سیزدهم، آلومینیوم فقط عدد اکسایش 3+ دارد.
-از گروه هفدهم، فلوئور فقط عدد اکسایش 1- دارد.
-از عناصر واسطه، اسکاندیم و ایتریم (گروه سه واسطه) فقط عدد اکسایش 3+ دارند. چون با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند.
-عنصر Zn و کادمیم (Cd) فقط عدد اکسایش 2+ دارند زیرا زیرلایه d آنها کاملا پر بوده و فقط 2 الکترون مربوط به زیرلایه S آخرین تراز خود را در پیوند شرکت می دهند.





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395

سطح بزرگترین ماه سیاره کیوان (زحل) از اتان مایع پوشیده شده است.
در چراغ های کاربیدی، CaC2 با آب واکنش می دهد و گاز اتین (استیلن) تولید میکند.
دی متیل اتر گازی است که در افشانه ها و گاز یخچال بکار میرود.
فرمالدهید سمی و سرطانزاست.
استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است.
گلوگز قند ساده است.
نقطه جوش و چگالی اتانول بالاتر از دی متیل اتر است.
زاویه پیوندی حداکثر 180 درجه می تواند باشد و برای تشکیل آن سه اتم باید به همدبگر متصل باشند.
نقطه ذوب و جوش آب (H2O) بالاتر از هیدروژن سولفید (H2S) است.
در هیدریدهای گروه 17، HF و در هیدریدهای گروه 16 H2O بالاترین نقطه جوش را دارند. اما در هیدریهای گروه 15، SbH3 بالاترین نقطه جوش را داراست.
در هیدریدهای گروه 14، SnH4 بالاترین نقطه جوش را داراست.





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

آرایش هندسی الکترونها پیرامون اتم مرکزی

تعداد جفت الکترونهای آزاد

وجود پیوندهای دوگانه و سه گانه

هیبریداسیون اتم مرکزی

اختلاف الکترونگاتیوی اتم های پیوندی

طول پیوند





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


خیر، برای مثال پیوند F-F طول 143 پیکومتر و Cl-Cl طول 199 پیکومتر دارد ولی آنتالپی پیوند آنها به ترتیب 157 و 243 کیلوژول بر مول است. یعنی F-F طول کوتاهتر و انرژی کمتری دارد. دلیل آن اینستکه گاهی تراکم زیاد ابر الکترونی روی اتمهای تشکیل دهنده پیوند در حجم کم نیروی دافعه قابل ملاحظه ای پدید می آورند که باعث کاهش قدرت و در پی آن انرژی پیوند می شود. اتمهای F بسیار الکترونگاتیو بوده و حجم کمی دارد و دافعه بالایی در F-F ایجاد می کنند.





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


*بین پیوند کوالانسی و یونی مرز خاصی وجود ندارد و تبدیل پیوند کوالنسی به یونی کاملا تدریجی است. یعنی اغلب پیوندها درصدی خصلت یونی و درصدی خصلت کوالانسی دارند. برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاوت الکترونگاتیوی استفاده نمود. بدین ترتیب با توجه به تفاوت الکترونگاتیوی پیوندها رابه سه دسته تقسیم می کنند:

* پیوند کوالانسی ناقطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر از 4/0 است. بنابراین توزیع ابر الکترونی پیوندی بین دو اتم به طور تقریبا یکنواخت انجام می گیرد.

* پیوند کوالانسی قطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره 4/0 تا 7/1 باشد. درنتیجه ابر الکترونی پیوندی بیشتر به سمت اتمی کشیده می شود که الکترونگاتیوتر است.

*پیوند یونی: پیوندی است که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش از 7/1 است. در این نوع پیوند که اغلب بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود تفاوت الکترونگاتیوی زیاد است و الکترون از فافلز به فلز منتقل می شود و ابر الکترونی نداریم





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395



برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395

*عامل بازی یون OH-است
*بازها پرتون گیرنده اند
* محلول انها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
* بازها ترکیبات یونی اند
* چربی ها را در خود حل میکنند و خاصیت قلیا دارند
* اکسید فلزات در اب خاصیت بازی دارد
*از واکنش فلزات با اب
*از واکنش امونیاک با اب
باز ها ایجاد می شوند
*فلزات گروه 1،2 باز های قوی هستند
 *برلیم و منیزیم از این گروه نمیتوانند باز ایجاد کنند





نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*اتم هیدروژن معمولی   دارای یک پروتون، یک الکترون و فاقد نوترون است. در نتیجه یون هیدروژن (H+  ) تنها دارای یک پروتون بوده و به همین دلیل به آن پروتون نیز می گویند.

    * نام دیگر H+  پروتون است و پروتیم نام دیگر هیدروژن خنثی می باشد.

* به واسطه ی کوچک بودن شعاع یون هیدروژن (H+ ) ، چگالی بار الکتریکی روی آن بسیار زیاد بوده و این یون از واکنش پذیری بالایی برخوردار است. به همین دلیل در محیط آبی نمی تواند آزاد باشد و بلافاصله جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن آب را به صورت داتیو جذب نموده و به شدت آبپوشیده می شود و تبدیل به یون هیدرونیم (H3O+ )  می گردد.

*توجه داشته باشید روی شدید بودن آبپوشی پروتون تأکید می شود. زیرا فرایند آبپوشی اغلب یون ها (مانند Na+  یا CL-   ) با ایجاد نیروی جاذبه ی یون – دوقطبی همراه است که نوعی نیروی ضعیف وان در والسی است امّا آبپوشی پروتون با ایجاد پیوند داتیو که نوعی پیوند کووالانسی است همراه بوده و چون یک پیوند بسیار محکم است تشکیل آن بسیار گرماده می باشد





نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*به طور کلی منظور از پیوند کوالانسی پیوندی است که ناشی از به اشتراک گذاشتن الکترون بین دو اتم باشد. به عنوان مثال دو اتم هیدروژن می توانند دو الکترون خود رابه اشتراک بگذارند و تشکیل پیوند H-H دهند به بدین ترتیب به آرایش گاز نجیب هلیم می رسند.

*نیروهای جاذبه و دافعه به هنگام تشکیل پیوند:

*با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن نیرون جاذبه بین الکترونهای یک اتم با پروتون اتم های دیگر شکل می گیرد. از طرفی نیروی دافعه بین الکترونها و پروتونهای دو اتم شکل می گیرد. در مجموع نیروی جاذبه خیلی بیشتر از نیروی دافعه است که باعث تشکیل پیوند می شود.

نکته: شرط لازم برای تشکیل پیوند کوالانسی بین دو اتم وجود اوربیتال تک الکترونی در لحظه واکنش است.

نکته: برای نمایش ترکیب های مولکولی سه مدل وجود دارد که عبارتند از مدل ساختاری یا گسترده، مدل گلوله و میله و مدل فضا پر کن.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز




نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، جزوه شیمی، شیمی دهم، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


1- روش اول: نامگذاری با استفاده از پیشوند

در این روش ابتدا نام عنصر با الکترونگاتیو کم و سپس عنصر با الکترونگاتیوی بیشتر را می نویسیم. سپس برای تعیین تعداد هر عنصر از پیشوندهای یونانی استفاده کرده و در نهایت در انتهای عنصر الکترونگاتیو پسوند (-ید) اضافه می کنیم.

*نکته: اگر عنصر دوم گوگرد، اکسیژن و هیدروژن باشد از واژه های سولفید، اکسید و هیدرید استفاده می کنیم.

*نکته: اگر عنصر اول فقط یک اتم داشته باشد از پیشوند مونو استفاده نمی کنیم.

چند مثال:
NO2 (نیتروژن دی اکسد)
SO3 (گوگرد تری اکسید)
CO (کربن مونوکسید)
CS2 (کربن دی سولفید)

2- روش دوم: نامگذاری با اسنفاده از عدد اکسایش اتم مرکزی

در این روش ابتدا نام اتم مرکزی و سپس عدد اکسایش آن را داخل پرانتز با عدد رومی و در نهایت نام عنصر سمت راست با پسوند (-ید) نوشته می شود.

چند مثال:
کربن(IV)اکسید  CO2
گوگرد(VI)اکسید SO3
فسفر(III)کلرید PCl3

تایف : استاد  آرزومند دبیر زیست وشیمی تبریز





نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

* طول پیوند: عبارت است از فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر در پیوند بر حسب پیکو متر.

نکته: پیوندهای کوالانسی مانند یک فنر انعطاف پذیرند. یعنی در یک پیوند اتم ها می توانند فشرده یا کشیده شوند و در نهایت به حالت اولیه خود بازگرددند.

* انرژی پیوند: انرژی لازم برای شکستن پیوند شیمیایی و تولید اتم های جدا از هم.

رابطه طول پیوند و انرژی پیوند: به طور کلی هر اندازه دو اتم به یکدیگر نزدیک تر باشند انرژی پیوند یعنی انرژی لازم برای جدا کردن اتم ها بیشتر است. معمولا اتم های بزرگتر نسبت به اتم های کوچکتر طول پیوند بزرگتر و انرژی پیوند کم تری دارند. به طور کلی باید گفت طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

نکته: علاوه بر طول پیوند عوامل دیگری گه روی انرژی پیوند تاثیر دارند عبارتند از:
 1- تعداد پیوند بین دو اتم: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.
2- اختلاف الکترونگاتیوی و قطبیت پیوند: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز





نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است