تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب شیمی دهم
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
یکشنبه 17 بهمن 1395
شنبه 16 بهمن 1395
جمعه 15 بهمن 1395
جمعه 8 بهمن 1395
*پیوندهای کوالانسی دو نوعند.

 1- پیوند کوالانسی معمولی : در این نوع پیوند دو اتم شرکت کننده هر کدام به تعداد مساوی الکترون در پیوند کوالانسی شرکت می دهند.

        A.   +   .B              A : B

2- پیوند داتیو : در این نوع پیوند یک اتم جفت الکترون پیوندی را در اختیار می گذارد و اتم دیگر با داشتن اوربیتال خالی لایه بیرونی جفت الکترون پیوندی را می پذیرد.

       A:   +         B                        A:  B

پس پیوند داتیو نوع خاصی از پیوند کوالانسی است. 

**تفاوت پیوند کوالانسی معمولی و پیوند داتیو : این دو نوع پیوند فقط در ماهیت تشکیل خود با یکدیگر متفاوتند و اگر پیوندها مشابه باشند، پس از تشکیل هیچ تفاوتی بین آنها از نظر طول پیوند و انرژی پیوند وجود ندارد. حتی پس از تشکیل نمی توان گفت کدام پیوند داتیو بوده است.

*شرط تشکیل پیوند داتیو : پیوند داتیو در حالتی تشکیل می شود که یک اتم ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) دارای حداقل یک جفت الکترون ناپیوندی در لایه بیرونی خود بوده و اتمی دیگر ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) حداقل یک اوربیتال خالی در لایه بیرونی خود داشته باشد

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395


در مقایسه خواص ترکیب های یونی و مولکولی باید به موارد زیر توجه نمود:

1- اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستنددر حالی که اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستد.

2- نقطه ذوب و جوش ترکیبات یونی از ترکیبات مولکولی خیلی بیشتر است.

3- ترکیبات یونی در حات مذاب یا محلول در آب رسانای الکتریکی هستد در صورتی که ترکیبات مولکولی و به طور کلی کوالانسی در هیچ حالتی رسانای جریان برق نیستند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

-فلزهای گروه اول، فقط عدد اکسایش 1+ دارند.
-فلزهای گروه دوم، فقط عدد اکسایش 2+ دارند.
-از گروه سیزدهم، آلومینیوم فقط عدد اکسایش 3+ دارد.
-از گروه هفدهم، فلوئور فقط عدد اکسایش 1- دارد.
-از عناصر واسطه، اسکاندیم و ایتریم (گروه سه واسطه) فقط عدد اکسایش 3+ دارند. چون با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند.
-عنصر Zn و کادمیم (Cd) فقط عدد اکسایش 2+ دارند زیرا زیرلایه d آنها کاملا پر بوده و فقط 2 الکترون مربوط به زیرلایه S آخرین تراز خود را در پیوند شرکت می دهند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395

سطح بزرگترین ماه سیاره کیوان (زحل) از اتان مایع پوشیده شده است.
در چراغ های کاربیدی، CaC2 با آب واکنش می دهد و گاز اتین (استیلن) تولید میکند.
دی متیل اتر گازی است که در افشانه ها و گاز یخچال بکار میرود.
فرمالدهید سمی و سرطانزاست.
استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است.
گلوگز قند ساده است.
نقطه جوش و چگالی اتانول بالاتر از دی متیل اتر است.
زاویه پیوندی حداکثر 180 درجه می تواند باشد و برای تشکیل آن سه اتم باید به همدبگر متصل باشند.
نقطه ذوب و جوش آب (H2O) بالاتر از هیدروژن سولفید (H2S) است.
در هیدریدهای گروه 17، HF و در هیدریدهای گروه 16 H2O بالاترین نقطه جوش را دارند. اما در هیدریهای گروه 15، SbH3 بالاترین نقطه جوش را داراست.
در هیدریدهای گروه 14، SnH4 بالاترین نقطه جوش را داراست.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

آرایش هندسی الکترونها پیرامون اتم مرکزی

تعداد جفت الکترونهای آزاد

وجود پیوندهای دوگانه و سه گانه

هیبریداسیون اتم مرکزی

اختلاف الکترونگاتیوی اتم های پیوندی

طول پیوند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


خیر، برای مثال پیوند F-F طول 143 پیکومتر و Cl-Cl طول 199 پیکومتر دارد ولی آنتالپی پیوند آنها به ترتیب 157 و 243 کیلوژول بر مول است. یعنی F-F طول کوتاهتر و انرژی کمتری دارد. دلیل آن اینستکه گاهی تراکم زیاد ابر الکترونی روی اتمهای تشکیل دهنده پیوند در حجم کم نیروی دافعه قابل ملاحظه ای پدید می آورند که باعث کاهش قدرت و در پی آن انرژی پیوند می شود. اتمهای F بسیار الکترونگاتیو بوده و حجم کمی دارد و دافعه بالایی در F-F ایجاد می کنند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


*بین پیوند کوالانسی و یونی مرز خاصی وجود ندارد و تبدیل پیوند کوالنسی به یونی کاملا تدریجی است. یعنی اغلب پیوندها درصدی خصلت یونی و درصدی خصلت کوالانسی دارند. برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاوت الکترونگاتیوی استفاده نمود. بدین ترتیب با توجه به تفاوت الکترونگاتیوی پیوندها رابه سه دسته تقسیم می کنند:

* پیوند کوالانسی ناقطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر از 4/0 است. بنابراین توزیع ابر الکترونی پیوندی بین دو اتم به طور تقریبا یکنواخت انجام می گیرد.

* پیوند کوالانسی قطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره 4/0 تا 7/1 باشد. درنتیجه ابر الکترونی پیوندی بیشتر به سمت اتمی کشیده می شود که الکترونگاتیوتر است.

*پیوند یونی: پیوندی است که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش از 7/1 است. در این نوع پیوند که اغلب بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود تفاوت الکترونگاتیوی زیاد است و الکترون از فافلز به فلز منتقل می شود و ابر الکترونی نداریم

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*اتم هیدروژن معمولی   دارای یک پروتون، یک الکترون و فاقد نوترون است. در نتیجه یون هیدروژن (H+  ) تنها دارای یک پروتون بوده و به همین دلیل به آن پروتون نیز می گویند.

    * نام دیگر H+  پروتون است و پروتیم نام دیگر هیدروژن خنثی می باشد.

* به واسطه ی کوچک بودن شعاع یون هیدروژن (H+ ) ، چگالی بار الکتریکی روی آن بسیار زیاد بوده و این یون از واکنش پذیری بالایی برخوردار است. به همین دلیل در محیط آبی نمی تواند آزاد باشد و بلافاصله جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن آب را به صورت داتیو جذب نموده و به شدت آبپوشیده می شود و تبدیل به یون هیدرونیم (H3O+ )  می گردد.

*توجه داشته باشید روی شدید بودن آبپوشی پروتون تأکید می شود. زیرا فرایند آبپوشی اغلب یون ها (مانند Na+  یا CL-   ) با ایجاد نیروی جاذبه ی یون – دوقطبی همراه است که نوعی نیروی ضعیف وان در والسی است امّا آبپوشی پروتون با ایجاد پیوند داتیو که نوعی پیوند کووالانسی است همراه بوده و چون یک پیوند بسیار محکم است تشکیل آن بسیار گرماده می باشد

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*به طور کلی منظور از پیوند کوالانسی پیوندی است که ناشی از به اشتراک گذاشتن الکترون بین دو اتم باشد. به عنوان مثال دو اتم هیدروژن می توانند دو الکترون خود رابه اشتراک بگذارند و تشکیل پیوند H-H دهند به بدین ترتیب به آرایش گاز نجیب هلیم می رسند.

*نیروهای جاذبه و دافعه به هنگام تشکیل پیوند:

*با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن نیرون جاذبه بین الکترونهای یک اتم با پروتون اتم های دیگر شکل می گیرد. از طرفی نیروی دافعه بین الکترونها و پروتونهای دو اتم شکل می گیرد. در مجموع نیروی جاذبه خیلی بیشتر از نیروی دافعه است که باعث تشکیل پیوند می شود.

نکته: شرط لازم برای تشکیل پیوند کوالانسی بین دو اتم وجود اوربیتال تک الکترونی در لحظه واکنش است.

نکته: برای نمایش ترکیب های مولکولی سه مدل وجود دارد که عبارتند از مدل ساختاری یا گسترده، مدل گلوله و میله و مدل فضا پر کن.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395

* طول پیوند: عبارت است از فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر در پیوند بر حسب پیکو متر.

نکته: پیوندهای کوالانسی مانند یک فنر انعطاف پذیرند. یعنی در یک پیوند اتم ها می توانند فشرده یا کشیده شوند و در نهایت به حالت اولیه خود بازگرددند.

* انرژی پیوند: انرژی لازم برای شکستن پیوند شیمیایی و تولید اتم های جدا از هم.

رابطه طول پیوند و انرژی پیوند: به طور کلی هر اندازه دو اتم به یکدیگر نزدیک تر باشند انرژی پیوند یعنی انرژی لازم برای جدا کردن اتم ها بیشتر است. معمولا اتم های بزرگتر نسبت به اتم های کوچکتر طول پیوند بزرگتر و انرژی پیوند کم تری دارند. به طور کلی باید گفت طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

نکته: علاوه بر طول پیوند عوامل دیگری گه روی انرژی پیوند تاثیر دارند عبارتند از:
 1- تعداد پیوند بین دو اتم: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.
2- اختلاف الکترونگاتیوی و قطبیت پیوند: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است