ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب زیست شناسی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

*بیشتر مواد نیتروژن دار محصول سوختن آمینو اسید هاست⬅️برخی آمینو اسید ها:
متیونین،تیروزین،فنیل آلانین،سیستئین،آرژنین،لوسین و ...
*آمونیاک ماده ی معدنی است ولی اوره و اوریک اسید آلی(مخصوص سوالات دام دار)
*اوریک اسید مشابه باز های پورینی است(A،G)
*کوسه ماهی ها بسیاری لقاح خارجی و یک نوع آن لقاح داخلی دارند و میتوانند اوره دفع کنند

*ترکیباتی ک ماده زائد نیتروژن دار تولید میکنند:
فاکتور داخلی معده،کازئین،میکروتوبول،آدنین،کراتین،لیپاز

*مواد شیمیایی در کبد(شبکه آندوپلاسمی ص)⬅️مواد محلول در آب⬅️دفع از طریق ادرار
*کلیه ی سمت راست پایین (بدلیل فشار کبد)
*ورود مواد از پلاسما ب کپسول بومن⬅️عبور از سنگفرشی ساده گلومرول+سنگفرشی ساده کپسول بومن
*اپی نفرین و نوراپی نفرین با افزایش فشار خون باعث افزایش تراوش
*افزایش هماتوکریت،افزایش پروتئین ها⬅️افزایش فشار اسمزی⬅️کاهش تراوش

*فشار خون سرخرگ وابران کمتر از سرخرگ اوران(بدلیل خروج مواد هنگام تراوش)
*فشار اسمزی وابران بیشتر از اوران(چون پلاسما ترشح و پروتئین و گلبول ها موندند)

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی دهم، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

*با افزایش سطح بدن کرم خاکی هنگام حرکت⬅️افزایش سطح تنفسی
*همه ی مهره داران در دوران جنینی 4جوانه حرکتی دارند⬅️بعضی وستیجیال 
*هیراکوتریوم⬅️مریکیپوس⬅️اکوئوس(فقط اکوئوس سم داره،بقیه انگشت داشتن)
*در پای اسب در کل 7ماهیچه در ارتباط با استخوان ها هستند


*ماهی :حرکت دم ب سمت چپ⬅️انقباض ماهیچه سمت چپ
*پرنده:بازو پر دارد ولی پر پروازی ندارد
*پنگوئن:مچ و کف هم دارد
*مورچه:6پا⬅️12ماهیچه

*کراتین:پروتئین ساختاری در پوست و مو
*کراتینین:در بدن تولید و از کلیه ها دفع میشود⬅️فراورده زائد متابولیسم در سلول های عضلانی مخطط
*کوتین:پلیمری از اسید های چرب طویل ک سطح گیاهان را میپوشاند و پوستک را ایجاد میکند
*كیتین:اسكلت خارجی تمام حشرات
*کینین:داروی درمان مالاریا

*انقباض ماهیچه های حلقوی کرم⬅️طولانی شدن بدن⬅️رانده شدن ب سمت جلو
*انقباض عضلات طولی کرم⬅️کوتاه شدن بدن⬅️کشیده شدن باقی بدن
*بال پرنده شامل 8استخوان:بازو،زند زبرین،زیرین و5استخوان در پنجه

تالیف استاد آرزومند

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

*جهش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر ناچیز
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر ناچیز
-اثر بر تنوع : مهمترین عامل افزایش تنوع

*شارش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب در جمعیت پذیرنده افزایش و در جمعیت دهنده کاهش

*رانش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات غیر قابل پیشبینی
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش

*انتخاب طبیعی 
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات قابل پیشبینی(افزایش و کاهش ناسازگار)
-اثر بر فراوانی الل ها : افزایش مفید و کاهش مضر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش + در حالت متوازن کننده حفظ میشود + در انتخاب گسلنده افزایش میابد

*درون امیزی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*خودلقاحی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش همسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش ناهمسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : کاهش خالص و افزایش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : افزایش

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395
*زمانی دانه ی گرده هاپلوئید(n) روی کلاله دیپلوئید(2n) نفوذ می کند که الل دانه گرده در کلاله وجود نداشته باشد.
مثال:
ژنوتیپ والد نر(پرچم): A1A3, دانه های گرده حاصل:A1 و A3 هستند،اگر فرض کنیم ژنوتیپ کلاله هم A2A3 باشد،ژنوتیپ های زیگوت عبارتند از:A1A2,A1A3
طبق مثال دیدیم که ژنوتیپ زیگوت(تخم) ممکن است ژنوتیپی مانند والد نر ایجاد کند اما مانند ژنوتیپ والد ماده خیر...
*در شبدر از آمیزش آنها،احتمال تشکیل یک یا ۳ نوع زیگوت در هیچ حالتی وجود ندارد،یا زیگوت تشکیل نمی شود یا ۲ نوع و یا ۴ نوع
*پوسته ی دانه،ژنوتیپی مانند ژنوتیپ والد ماده دارد.
*انواع ژنوتیپ های زیگوت ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)÷2
*انواع ژنوتیپ های آلبومن ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)
*عدم تشکیل لوله گرده توسط ژن خودناسازگار،ارتباطی به جدا ماندن خزانه ژنی ۲ گونه ندارد.
*در شبدر،در نیمی از سلولهای حاصل از لقاح،۲ الل یکسان دیده می شود.
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

1- ویتامین A
به ساخت و تقویت استخوان‌ها، دندان‌ها، بافت‌های نرم، پوست و غشاهای مخاطی کمک می‌کند. 

2- ویتامین B۲
این ویتامین به بالا رفتن انرژی و تقویت سیستم دفاعی کمک می‌کند

3- ویتامین B۶
به کاهش افسردگی، بیماری قلبی و از دست دادن حافظه کمک می‌کند

4- ویتامین B۷
غدد تعریق، مو و پوست را سالم نگه می‌دارد. 

5- ویتامین B۹
پیشگیری از بیماری قلبی، فشار خون بالا، آلزایمر، افسردگی

6- ویتامین B۱۲
پیشگیری از بیماری قلبی، از دست دادن حافظه و کم‌خونی

7-ویتامین C
ویتامین C که به تقویت‌کننده‌ی ایمنی معروف است

8- ویتامین D
در قوی نگه داشتن استخوان‌ها نقشی کلیدی دارد و  کاهش خطر ابتلا به سرطان 

9- ویتامین E
این ویتامین به پیشگیری از بیماری قلبی، آب مروارید کمک میکند

10-ویتامین K
این ویتامین خاص برای عملکرد ایمنی و انرژی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی دهم، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


*جفت حاصل همکاری پرده ی کوریون از جنین و رحم از مادر است. لذا جفت دارای۲ بخش جنینی و بخش مادری است.
*ساختاری است كه از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند.
*خون مادر و خون جنین در محل جفت از رگها خارج نمی شوند و با هم مخلوط نمی شوند.
*مواد غذایی خون مادر از راه جفت و به خون جنین وارد می شوند.
*مواد غذایی بعد از انتشار و ورود به بخش جنینی جفت از طریق رگهای خونی بند ناف به جنین می رسند.
*گردش خون بخش مادری جفت قسمتی از گردش عمومی خون مادر است.
*سرخرگ های بخش مادری جفت خون روشن و سیاهرگ های آن خون تیره دارند.
*گردش خون بخش جنینی جفت قسمتی از گردش خون ششی جنین است.
*سرخرگ های بخش جنینی جفت خون تیره و سیاهرگها خون روشن دارند.
*شامل دو سرخرگ كه خون تیره را به جفت می آورند و یك سیاهرگ كه خون روشن را به سمت بدن رویان می برد.
*مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور كرده و به خون مادر می رسند.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


1- کاهنده ی PH خون
*دیابت شیرین (سوختن چربی ها)
*بیماری آلکاپتوتوریا(عدم تجزیه هموجنتیسیک) 
*تنفس بی هوازی(تولید اسید لاکتیک)
*فعالیت بخش برون ریز پانکراس (تولید بیکربنات)
*خوردن غذاهای جانوری (افزایش اسید امینه)
*فعالیت پروستات 
*فعالیت پیازی-میزراهی

1- افزاینده ی PH خون
*فعالیت سلول های كناری معده
*خوردن غذاهای گیاهی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


هورمونهای FSH و  LH که از هیپوفیز ترشح می شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعالیتهای غده های جنسی (ترشح هورمون جنسی و گامت سازی) اثر می گذارند.

*اعمال FSH
-در مرد اثر بر لوله های اسپرم ساز و تحریک ساخته شدن اسپرم
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن

*اعمال LH 
-در مرد اثر بر سلولهای بینابینی بیضه و تحریک ترشح تستوسترون از این سلولها
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH ) + کامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ماده + پاره شدن فولیکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاری) + تبدیل باقیمانده فولیکول به جسم زرد
+ اثر بر جسم زرد و تحریک ترشح استروژن و پروژسترون 

*بافت هدف هورمون FSH 
-در مردان لوله اسپرم ساز
-در زنان فولیکول 

*بافت هدف LH 
-در مردان سلولهای بینابینی بیضه
-در زنان هم فولیکول و هم جسم زرد است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


*سلول های اپیدرمی در گیاه که کوتین (نوعی موم) ترشح می کنند.
*سلول های کبدی و ماهیچه ای
*غده هایی که هورمون هایی از جنس استروئید ترشح می کنند
*سلول های فولیکول در زنان که هورمون استروئیدی استروژن را ترشح می کنند.
*جسم زرد در تخمدان زنان و سلول های بینابینی بیضه مردان، هورمون استروئیدی را ترشح می کنند.
*بخش قشری غده فوق کلیه (غده بادامی شکل) هورمون آلدسترون و کورتیزول را ترشح می کنند.

تالیف استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
چهارشنبه 22 دی 1395

برای مشاهده  به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : تقویتی تبریز، زیست شناسی، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


ماده ای که ویژگی های جاندار را به نسل بعد منتقل میکند ،میتواند اطلاعات رمزبندی شده را ذخیره کند و نسبتاً پایدار باشد.

-در محل های زیر دیده می شود 
-ویروئید ها در RNA
-در سلول های پروکاریوتی در ناحیه ی نوکلئوتیدی و پلازمیدها
-در ویروس ها در DNA یا RNA
-در سلول های یوکاریوتی
* در هسته همانند
-سلول های تک هسته ای مانند سلول های عضلانی صاف
-سلول های دو نوع هسته ای مانند پارامسی و تریکودینا
-سلول های چند هسته ای مانند سلول های عضلانی مخطط
-در میتو کندری ها و کلروپلاست ها بصورت DNA دو رشته ای حلقوی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395
1- لقاح خارجی
در این نوع لقاح سلول های جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند.
این لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی ، ماهی ها و دوزیستان وجود دارد.
تعداد سلول های جنسی كه آزاد می شود باید بسیار زیاد باشد تا احتمال برخورد و لقاح زیادتر شود.
ازاد سازی سلول های جنسی باید همزمان صورت گیرد تا هم احتمال لقاح افزایش یابد هم سن تخمك كه خیلی مهم است زیاد نشود . برای آزاد سازی همزمان معمولا طول سبانه روز مؤثر است.
تخمك ها در این جانوران دیواره ی چسبناك ژله ای و محكمی دراد تا هم اسپرم ها به آن بچسبند و هم تخمك و سپس جنین محافظت شوند.

2- لقاح داخلی
در این نوع لقاح گامت نر وارد دستگاه تولید مثلی جانور ماده شده و در آنجا با گامت ماده لقاح می یابد.
دراین جانوران ، تغذیه و حفاظت جنین بر عهده ی جنس ماده است.
این نوع لقاح در جانوران خشكی زی و برخی جانوران آبزی مثل سخت پوستان دریایی و یك نوع كوسه انجام می شود.
این نوع لقاح نیازمند اندام های تخصص یافته است مثل آلت های تناسلی ، محل هایی جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و مكانی مناسب و مساعد برای نگهداری جنین.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395

تنفس با شش صورت میگیرد 
دستگاه گردش خون بسته و مضاعف دارند 
همانند پستانداران قلب 4 حفره ای دارند ولی قلب دوزیستان 3 حفره ای هست
بسیاری از خزندگان اوریک اسید دفع میکنند ولی بعضی دیگر امونیاک دفع میکنند
بعضی از خزندگان 4 اندام حرکتی دارند و برخی فاقد پا هستند و روی زمین میخزند مثل مار 
خزندگان سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی دارند پس لنفوسیت و پادتن و پرفورین هم دارند 
لقاح داخلی دارند .لقاح داخلی نیازمند اندام های تخصص یافته هست 
خزندگان بر خلاف حشرات جمعیت تعادلی دارند به ویژگی جمعیت های تعادلی و فرصت طلب در فصل شش پیش دقت شود 
در مار استخوان لگن به ستون مهره ها متصل نیست 
مار زنگی که نوعی خزنده هست قادر به درک امواج فروسرخ هست 
خزندگان از تحول دوزیستان بین انقراض دوم و سوم حاصل امدند.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395


1-تخم گذارها
محل لقاح : در انتهای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : اندوخته ی تخم
تغذیه ی نوزاد : در پلاتی پوس از غده ی شیری

2-زنده زا ها
محل لقاح : ابتدای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : در داخل رحم ابتدایی از اتدوخته تخم
تغذیه ی نوزاد : درون کیسه ی مادر از شیر مادر

3-بچه زا ها
محل لقاح : ابتدای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : در داخل رحم کامل از اندوخته ی تخم
تغذیه ی نوزاد : از شیر مادر

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic