تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب تقویتی زیست تبریز
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
*در طی فتوسنتز در گیاه نیشکر ، مرحله ی اول تثبیت همانند مرحله ی دوم تثبیت در زمان حضور طیف کوچکی از امواج الکترومغناطیس انجام می شود 

*در طی متابولیسم گیاه کاکتوس، تثبیت   CO2 هم در حضور محسوس ترین عامل محیطی موثر بر فتوسنتز و هم در عدم حضور آن صورت می گیرد .

*هر اندامکی در گیاهان که O2 تولید می کند ، قطعا دارای ابزاری سلولی است که جایگاه فعال دارد 

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 10 اسفند 1395
در کلروپلاست گیاهی که روزنه های آبی آن در حاشیه ی برگ قرار دارند( نظیر لادن ، عشقه و گوجه فرنگی )، تثبیت  CO2در فضایی صورت می گیرد که ریبوزوم ساده فعالیت دارد    استروما یا بستره

تجزیه آب در فضای درون تیلاکوئید رخ می دهد که فاقد DNA  است 

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 10 اسفند 1395
*تنفس نوری در گیاهان  C4  بر خلاف گیاهان  C3  به ندرت انجام می شود 

*تنفس نوری در کلروپلاست آغاز و در میتوکندری پایان می یابد 

*تنفس نوری با عملکرد آنزیمی شروع می شود که طی هر نوع واکنش خود ریبولوزبیس فسفات را مصرف می نماید   : تنفس نوری با فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو آغاز می شود.ریبولوز بیس فسفات ، چه در واکنش اکسیژنازی و چه در واکنش کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو ، پیش ماده ی این آنزیم است 

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 10 اسفند 1395

*نیشکر و ذرت
*جذب : فقط روز
*روزنه هوایی : شب بسته /روز : باز
*کارایی فتوسنتز : بالا
*تنفس نوری : ندارند
*تثبیت CO2: دو مرحله ای؛  فقط روزنوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، کنکور، تقویتی زیست تبریز، كنكور زیست تبریز، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395

*کاج
*جذب CO2: فقط روز
*روزنه هوایی : شب بسته /روز باز
*کارایی فتوسنتز: متوسط
*تنفس نوری:دارند
*تثبیت CO2: یک مرحله ای فقط روز
*مراحل تثبیت : CO2در چرخه کالوین به صورت C3 تثبیت می شود
نوع مطلب : جزوه زیست، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، کنکور، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395

*کاکتوس و گل ناز 
*جذب CO2 فقط شب 
*روزنه هوایی : شب باز /روزبسته
*کارایی فتوسنتز : کم 
*تنفس نوری: ندارند
*تثبیت CO2: دو مرحله ای در روز و شب 
*مرحله اول در واکوئل به صورت اسید 4کربنه
*مرحله دوم در کلروپلاست به صورت قند 3کربنه
نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395
*هر رفتار غریزی ، بر طبق دستورالعمل های وراثتی خاصی انجام می گیرد .

*رفتار غریزی کوکو سبب کاهش بقای گونه ی میزبان می شود :⬅️  در رفتار غریزی کوکو به دلیل بیرون انداختن تخم های پرنده ی میزبان ، بقای گونه ی میزبان کاهش می یابد 

*هر رفتار ثابت فقط با یک نوع محرک نشانه انجام می شود . بنابراین تغییر محرک نشانه باعث عدم انجام الگوی عمل ثابت  می شود .

*علت وجود یک رفتار ، به تکامل آن مربوط می شود 

نوع مطلب : جزوه زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 1 اسفند 1395
-در الگویی نمایی همانند الگوی لجیستیک به تنوع افراد توجهی نمی شود

-در الگوی نمایی همانند الگوی لجیستیک ، رشد جمعیت پیوسته می باشد 

-در الگوی مشکل نامحدود بودن غذا وجود دارد امادر الگوی لجیستیک  ، با در نظر گرفتن پارامتری به اسم گنجایش محیط ، آن را محدود کرده است .

-در الگوی لجیستیک همانند الگوی نمایی برهم کنش گونه ها در نظر گرفته نمی شود 

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 30 بهمن 1395


نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، زیست، کنکور، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 بهمن 1395

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، کنکور، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

شنبه 23 بهمن 1395
1- جمعیت های فرصت طلب هستند و بیش ترین انرژی  خود را صرف تولید مثل می کنند

2- فراوان ترین و متنوع ترین گروه های جانوری

3- اولین تخم گذاران در خشکی

4- اولین جانورانی که بال داشتند

5- زنبور عسل ماده از طریق بکرزایی زنبور عسل نر هاپلوئید تولید می کند

6- تبادل دستگاه تنفسی مستقل از گردش خون

7- گردش خون باز

8-  بدون دخالت مویرگ 

9- دارای همولنف

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، زیست، تقویتی زیست تبریز، کنکور، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

شنبه 16 بهمن 1395


فصل 7 سال سوم
زیست شناسی 2
میوز
برای دانلود کلیک کنید

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، تقویتی زیست تبریز، کنکور، كنكور زیست تبریز، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

جمعه 15 بهمن 1395
-شارش :در جمعیت مبدا کاهنده و در جمعیت مقصد افزاینده
-رانش : معمولا کاهنده
-انتخاب پایدار کننده : معمولا کاهنده
-انتخاب گسلنده : افزاینده
-نوترکیبی و کراسینگ اور : افزاینده
-برتری افراد ناخالص : افزاینده
-انتخاب وابسته به فراوانی : افزاینده
-درون آمیزی : کاهنده
-آمیزش ناهمسان پسندانه : افزاینده
-تراکم کم برای تولید مثل جنسی : کاهنده

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، کنکور، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

جمعه 15 بهمن 1395
*فرایند تقسیم میوز در جانوران به منظور تولید گامت و در گیاهان به منظور تولید هاگ انجام می‌شود.

*در مرحله‌ی سنتز، همانندسازی DNA انجام می‌شود و كروموزوم‌ها مضاعف می‌شوند.

*در پروفاز میوز1 تتراد تشكیل می‌شود، هر دو كروموزوم همتا كه هر كدام دو كروماتیدی هستند از طول در كنار هم قرار می‌گیرند و ساختاری چهار كروماتیدی را تشكیل می‌دهند كه تتراد نام دارد.

*تعداد تترادها در هر سلول، نصف تعداد كروموزوم‌ها است.

*در متافاز میوز1، تترادها در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند.

*در آنافاز میوز1 كروموزوم‌های همتا و در آنافاز میوز2 كروماتیدهای خواهری كه از محل سانترومر به رشته‌های دوك متصل هستند، از هم جدا می‌شوند و به سمت قطب‌های سلول حركت می‌كنند.

*در تلوفاز میوز1، هر سلول n كروموزومی و هر كروموزوم دو كروماتیدی است.

*در تلوفاز میوز2، هر سلول n كروموزومی و هر كروموزوم تك كروماتیدی است.

*در فرایند اسپرم‌زایی هر سلول اولیه (زاینده) ابتدا به اسپرم نابالغ، اسپرم تمایز نیافته و در نهایت به اسپرم تبدیل می‌شود.

*در فرایند تخمك‌زایی هر سلول اولیه (زاینده) ابتدا تقسیم می‌شود. یكی از سلول‌های حاصل از تقسیم به تخمك نابالغ تبدیل می‌شود. تخمك نابالغ دومین تقسیم میوزی را انجام می‌دهد. یكی از سلول‌های حاصل تبدیل به تخمك تمایز نیافته می شود كه در نهایت به تخمك نمو می‌یابد. سایر سلول‌های حاصل از دو مرحله‌ی تقسیم میوز گویچه‌ی قطبی نام دارند و از بین می‌روند.

*تعداد كروموزوم‌ها و مولكول‌های DNA در نخستین گویچه‌ی قطبی با اسپرم نابالغ برابر است.

*در اسپرم‌زایی چهار سلول یك اندازه و فعال حاصل می‌شمد. در تخمك‌زایی از چهار سلول یك سلول با سیتوپلاسم زیاد به نام تخمك و سه سلول گویچه‌ی قطبی با سیتوپلاسم بسیار كم حاصل می‌شوند. تفاوت در اندازه، به خاطر نقش تغذیه‌ای تخمك است.

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 بهمن 1395
*در نورون حرکتی سرعت رسیدن پیام کمتر از سرعت دور شدن پیام از جسم سلولیست(بدلیل وجود میلین )

*جسم سلولی نورون حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد

*جسم سلولی نورون حسی در دستگاه عصبی پیکری قرار دارد

*هیچگاه سدیم داخل بیشتر از سدیم خارج و هیچگاه پتاسیم داخل بیشتر از پتاسیم خارج نمیشود

*بازگشت ب حالت ارامش بدلیل فعالیت کانال دریچه دار پتاسیمیست نه پمپ سدیم پتاسیم(اصلا فعالیت شدید پمپ سدیم پتاسیم جز پتانسیل عمل محسوب نمیشه)

3نوع نورون و دو نوع تار داریم

*تارهای خارج شده از نخاع اگر ب سمت ماهیچه های اسکلتی برود مربوط ب دستگاه عصبی پیکری و اگر ب ماهیچه قلبی و غده ها برود مربوط ب خودمختار است

*مغز بر خلاف نخاع دارای عصب های حسیست

*هر بخش ک تو حافظه دخالت داره در یادگیری هم دخالت داره ولی هر بخشی ک تو یادگیری دخالت داره تو حافظه دخالت نداره

3عامل در تنظیم خونرسانی ب بافت ها:سرخرگ های کوچک،ضربان قلب،و قطر رگ ک تحت کنترل هیپوتالاموس و بصل النخاع هستن

*انعکاس های نخاعی اغلب بدون دخالت مغز انجام میشوند.. .استثنا↩️تخلیه ی مثانه
*هر جانوری ك دارای طناب عصبی شكمیست الزاما حشره نیست↩️كرم خاكی

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است