تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب كنكور شیمی تبریز
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام


*اتم هیدروژن معمولی   دارای یک پروتون، یک الکترون و فاقد نوترون است. در نتیجه یون هیدروژن (H+  ) تنها دارای یک پروتون بوده و به همین دلیل به آن پروتون نیز می گویند.

    * نام دیگر H+  پروتون است و پروتیم نام دیگر هیدروژن خنثی می باشد.

* به واسطه ی کوچک بودن شعاع یون هیدروژن (H+ ) ، چگالی بار الکتریکی روی آن بسیار زیاد بوده و این یون از واکنش پذیری بالایی برخوردار است. به همین دلیل در محیط آبی نمی تواند آزاد باشد و بلافاصله جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن آب را به صورت داتیو جذب نموده و به شدت آبپوشیده می شود و تبدیل به یون هیدرونیم (H3O+ )  می گردد.

*توجه داشته باشید روی شدید بودن آبپوشی پروتون تأکید می شود. زیرا فرایند آبپوشی اغلب یون ها (مانند Na+  یا CL-   ) با ایجاد نیروی جاذبه ی یون – دوقطبی همراه است که نوعی نیروی ضعیف وان در والسی است امّا آبپوشی پروتون با ایجاد پیوند داتیو که نوعی پیوند کووالانسی است همراه بوده و چون یک پیوند بسیار محکم است تشکیل آن بسیار گرماده می باشد

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


1- روش اول: نامگذاری با استفاده از پیشوند

در این روش ابتدا نام عنصر با الکترونگاتیو کم و سپس عنصر با الکترونگاتیوی بیشتر را می نویسیم. سپس برای تعیین تعداد هر عنصر از پیشوندهای یونانی استفاده کرده و در نهایت در انتهای عنصر الکترونگاتیو پسوند (-ید) اضافه می کنیم.

*نکته: اگر عنصر دوم گوگرد، اکسیژن و هیدروژن باشد از واژه های سولفید، اکسید و هیدرید استفاده می کنیم.

*نکته: اگر عنصر اول فقط یک اتم داشته باشد از پیشوند مونو استفاده نمی کنیم.

چند مثال:
NO2 (نیتروژن دی اکسد)
SO3 (گوگرد تری اکسید)
CO (کربن مونوکسید)
CS2 (کربن دی سولفید)

2- روش دوم: نامگذاری با اسنفاده از عدد اکسایش اتم مرکزی

در این روش ابتدا نام اتم مرکزی و سپس عدد اکسایش آن را داخل پرانتز با عدد رومی و در نهایت نام عنصر سمت راست با پسوند (-ید) نوشته می شود.

چند مثال:
کربن(IV)اکسید  CO2
گوگرد(VI)اکسید SO3
فسفر(III)کلرید PCl3

تایف : استاد  آرزومند دبیر زیست وشیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

* طول پیوند: عبارت است از فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر در پیوند بر حسب پیکو متر.

نکته: پیوندهای کوالانسی مانند یک فنر انعطاف پذیرند. یعنی در یک پیوند اتم ها می توانند فشرده یا کشیده شوند و در نهایت به حالت اولیه خود بازگرددند.

* انرژی پیوند: انرژی لازم برای شکستن پیوند شیمیایی و تولید اتم های جدا از هم.

رابطه طول پیوند و انرژی پیوند: به طور کلی هر اندازه دو اتم به یکدیگر نزدیک تر باشند انرژی پیوند یعنی انرژی لازم برای جدا کردن اتم ها بیشتر است. معمولا اتم های بزرگتر نسبت به اتم های کوچکتر طول پیوند بزرگتر و انرژی پیوند کم تری دارند. به طور کلی باید گفت طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

نکته: علاوه بر طول پیوند عوامل دیگری گه روی انرژی پیوند تاثیر دارند عبارتند از:
 1- تعداد پیوند بین دو اتم: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.
2- اختلاف الکترونگاتیوی و قطبیت پیوند: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
*ترش، سوز اور و خورنده اند
*عامل اسیدی یون H+است
*محلول آنها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
*اسید ترکیب یونی است
*پروتون دهنده هستند
*یون H+با یون نافلز منفی ایجاد اسید میکند
*اکسید نافلزات در آب اسید ایجاد میکند
*نمک ها + گاز هیدروژن تولید اسید میکند
* واکنش نمک و کربن دی اکسید منجر به تولید اسید میشود
*واکنش نمک طعام با آب منجر به تولید اسید میشود
*واکنش گاز کربن دی اکسید با اب و کلسیم کربنات منجر به تولید اسید میشود

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

در بیشتر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی هم آنتالپی و هم آنتروپی تغییر می کند. بنابراین در موقع اظهار نظر درباره اینکه آیا یک تغییر خود به خودی است یا نه باید به نقش هر دو عامل آنتالپی و آنتروپی توجه کرد. در واقع رقابت بین این دو عامل است که تعیین می کند واکنش در کدام جهت پیشرفت کند

نکته: در دماهای بالا وکنش به طور خود به خودی به سمتی پیش می رودکه به عامل افزایش آنتروپی برسد. اما در دماهای پایین واکنش به طور خود به خودی به سمتی پیشرفت می کند که به عامل کاهش آنتالپی برسد.ادامه مطلب


نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

شیمی دهم

در لوله پرتوی کاتدی ، الکترونهای پرانرژی پرتوی کاتدی به مولکولهای گاز درون لوله برخورد کرده و موجب می شود ، مولکولها به اتم های جدا از هم تبدبل شوند ، اتمهای گاز مجددا تحت تاثیر الکترونهای پرتوی کاتدی برانگیخته می شوند و تعدادی از اتمها نیز ممکن است الکترون خود را از دست داده و یون مثبت تبدیل شوند. 

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


*ظرفیت یک عنصر مربوط به تعداد پیوندهایی است که می تواند تشکیل دهد (چند الکترون در ایجاد پیوند می تواند شرکت بدهد).

* مثلا ظرفیت کربن 4 است، یعنی کربن می تواند 4 پیوند تشکیل دهد (یا 4 الکترون برای تشکیل پیوند دارد). 

*ظرفیت همیشه عددی مثبت است. 

*در صورتیکه عدد اکسایش یک عنصر در یک ترکیب نشان می دهد که عنصر مربوطه الکترونهای پیوندی را از خود دور کرده یا به سمت خودش کشیده است. 

*اگر الکترونها را به سمت خودش کشیده باشد عدد اکسایش علامت (-) و اگر از خودش دور کرده باشد عدد اکسایش علامتی (+) دارد. 

*پس عدد اکسایش می تواند مثبت، منفی و یا حتی صفر باشد. 

*برای یک عنصر، ظرفیت همیشه در تمامی ترکیبها با آرایش یکسان ثابت است ولی عدد اکسایش یک عنصر خاص بسته به ترکیب و اتمهای اطراف آن می تواند عددها و علامتهای متفاوتی داشته باشد. مثلا ظرفیت کربن در مولکولهای CH4 و CH2F2 برابر ۴ ولی عدد اکسایش متفاوتی دارد.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
دلیل اصلی ناقطبی بودن مولکول BF3 که ساختاری مشابه مولکول SO3 دارد کدام است؟

1- یکسان بودن پیوندها

2- ناقطبی بودن پیوندها

3-نبودن جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی و ساختار مسطح مثلثی

4- زیاد بودن شمار الکترونهای ناپیوندی لایه ظرفیت اتمهای فلوئورپاسخ: ساختار مسطح مثلثی BF3 (که شبیه SO3 است) باعث میشود که برآیند قطبیتها همدیگر را خنثی کنند. همچنین اتم مرکزی بور جفت الکترون ناپیوندی ندارد. این دو عامل باعث ناقطبی شدن مولکول BF3 میشوند (پاسخ گزینه۳)

نوع مطلب : تست شیمی دوم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395
چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟

▪️یون سولفیت همانند گوگرد تری اکسید دارای سه قلمرو الکترونی و ناقطبی است.

▪️اتانول و دی متیل اتر، نقطه جوش و چگالی متفاوت اما فرمول ساختار یکسانی دارند.

▪️ استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است و فرمول تجربی آن CH2O2 است.

▪️روند مشاهده شده در تغییر نقطه جوش هیدریدهای گروه 14 در مقایسه با هیدریدهای گروههای 15، 16 و 17 تفاوت دارد.
1-نادرست؛ گوگرد تری اکسید ناقطبی است ولی در مورد یونها ، ناقطبی بودن بکار نمی رود.

2-نادرست؛  اتانول و دی متیل اتر فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند و تمام خواص فیزیکی و شیمیایی آنها متفاوت است.

3-نادرست؛ فرمول مولکولی استیک اسید C2H4O2 و فرمول تجربی آن CH2O میباشد.

4-درست؛ در گروههای 15، 16 و 17 بعلت اینکه اولین عنصر توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارند، نقطه جوش آنها از روند افزایش جرم تبعیت نمیکند. ولی در گروه 14 با افزایش جرم مولکول، نقطه جوش آنها نیز افزایش می یابد.

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تست شیمی دوم، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395
اگر مولکول AB4 ساختار چهار وجهی نداشته باشد، کدام مطلب درباره آن نادرست است؟

1-  اتم مرکزی A ممکن است عنصری از گروه 18 باشد.

2-  اتم مرکزی A ممکن است عنصری از گروه 6A باشد.

3-  اتم مرکزی در آن دارای چهار قلمرو الکترونی است.

4-  اتم مرکزی در آن دارای الکترونهای ناپیوندی است.

پاسخ

1- درست؛  ترکیبی مثل XeF4 می تواند باشد که چهار قلمرو پیوندی و دو قلمرو ناپیوندی دارد و چهاروجهی نیست.

2- درست؛ ترکیبی مثل SF4 می تواند باشد که یک  جفت الکترون ناپیوندی دارد و چهاروجهی نیست.

3- نادرست؛ چون در اطراف اتم مرکزی، 4 اتم قرار دارد، اگر چهار قلمرو  الکترونی داشت، شکل چهاروجهی می شد که در سوال ذکر شده چهاروجهی نیست.

4- درست؛ وجود الکترون ناپیوندی باعث شده تا این مولکول با وجود داشتن 4 اتم، چهاروجهی نباشد.

تالیف: استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، تست شیمی دوم، 
لینک های مرتبط :

دوشنبه 20 دی 1395


1- یونهای چند اتمی از اجتماع نافلزات بوجود می آیند یعنی پیوند کووالانسی معمولی را حتما دارند. بعضی از این یونها مثل آنیونهای چند اتمی اکسیژندار یا هیدروژندار در داخل خود پیوند داتیو هم دارند. اگر این یونهای چند اتمی، در ترکیب یونی باشند، پیوند یونی را هم تشکیل می دهند. پس در این حالت هر سه پیوند یونی، کووالانسی و داتیو را دارا هستند.

2- چند نمونه از آنیونهای اکسیژندار چند اتمی که پیوند داتیو دارند:
سولفات (SO4 دوبار منفی)
فسفات (PO4 دوبار منفی)
کلرات (ClO3 دوبار منفی)
نیترات (NO3منفی)

3- کاتیون چند اتمی که پیوند داتیو دارد:
آمونیوم (NH4 مثبت)

4- آنیونهایی که پیوند داتیو ندارند:
کربنات (CO3 دوبار منفی)
هیدروکسید (OH منفی)

5- آمونیوم کلرید یا نشادر (NH4Cl) یک ترکیب یونی است که هر سه پیوند یونی، داتیو و کووالانسی را دارد

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 19 دی 1395


1- تعداد قلمروهای الکترونی:  تعداد قلمرو کمتر باعث بزرگتر بودن اندازه زاویه پیوندی می شود.

2-  وجود جفت و یا تک الکترونهای ناپیوندی روی اتم مرکزی: باعث کوچ شدن اندازه زاویه پیوندی می شود.

3-  وجود پیوند دوگانه متصل به اتم مرکزی:  در صورت نداشتن هیبرید رزونانس باعث تغییر اندازه زوایا می شود

4- یکسان نبودن اتمهای پیرامون اتم مرکزی: باعث تغییر در اندازه زوایای پیوندی می شود.

تایف: استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395


1- عدد اکسایش عناصر در حالت آزاد صفر است.

مثال: عدد اکسایش تمام گونه زیر صفر است
Fe, Cu, O2, Cl2, S8, P4, Al

2- عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار الکتریکی آنهاست

3- عدد اکسایش فلوئور در همه ترکیبها برابر 1- است

➖ در همه ترکیبات زیر عدد اکسایش فلوئور 1- است)
NaF, HOF, OF2, O2F2, HF

♦️عدد اکسایش هیدروژن در بیشتر ترکیبات 1+ است، اما در هیدریدهای فلزی 1- می باشد:

➖ ترکیبهایی که عدد اکسایش هیدروژن 1+ است:
HF2, H2O, NaOH, HClO4, H2SO4

➖ هیدریدهای فلزی:
NaH, MgH2, LiH

4- عدد اکسایش فلزها در ترکیبات همواره مثبت و برابر ظرفیت آنها می باشد.

5- عدد اکسایش اکسیژن:

➖ در بیشتر ترکیبات برابر 2- است:
H2O, NaOH, H2SO4, KMnO4

➖ در پراکسیدها 1- است:
H2O2, Na2O2

➖ در سوپراکسیدها 1/2- (0.5-) است:
KO2

➖ در OF2 برابر 2+ است

➖ در HOF برابر صفر است.

6-  مجموع عدد اکسایش همه عناصر در یک یون چند اتمی برابر بار الکتریکی آن یون است.

7- مجموع عدد اکسایش همه عناصر در یک ترکیب خنثی صفر است.

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395
اتم X در XCl3 دارای یک اوربیتال دو الکترونی ناپیوندی است. اتم X در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارد؟
13
14
15
16


پاسخ: فرمول نشان می دهد که اتم مرکزی سه الکترون جفت نشده داشته که با 3 اتم کلر پیوند یگانه تشکیل داده است. در ضمن یک جفت الکترون ناپیوندی نیز روی اتم مرکزی قرار دارد. در کل اتم مرکزی در لایه ظرفیت خود 5 الکترون داشته که به گروه 15 یا VAجدول تناوبی می توان اطلاق داد.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، تست شیمی دوم، کلاس کنکور تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 دی 1395
گازهای معروف در چه واکنشهایی (کتابهای دبیرستان) تولید می شوند؟

گاز هیدروژن
1- تجزیه آمونیاک
2- انفجار متانول
3- تجزیه گاز آب
4- برقکافت محلول آبی NaCl در کاتد
5- واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی (بجز بریلیم) با آب
6- واکنش بعضی فلزات با اسیدها (مثل Zn با HCl)

گاز نیتروژن
1- تجزیه آمونیاک
2- انفجار نیتروگلیسیرین
3- تجزیه NaN3 (اولین واکنش کیسه هوا)
4- تجزیه NO در مبدلهای کاتالیستی
5- تجزیه آمونیوم دی کرومات (آزمایش کوه آتشفشان)

گاز کلر
1- واکنش MnO2 با محلول HCl
2- برقکافت NaCl مذاب
3- برقکافت محلول آبی و غلیظ NaCl
4- واکنش محلول HCl با محلول HClO

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 دی 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است