ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب دی 1395
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

*جهش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر ناچیز
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر ناچیز
-اثر بر تنوع : مهمترین عامل افزایش تنوع

*شارش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب در جمعیت پذیرنده افزایش و در جمعیت دهنده کاهش

*رانش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات غیر قابل پیشبینی
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش

*انتخاب طبیعی 
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات قابل پیشبینی(افزایش و کاهش ناسازگار)
-اثر بر فراوانی الل ها : افزایش مفید و کاهش مضر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش + در حالت متوازن کننده حفظ میشود + در انتخاب گسلنده افزایش میابد

*درون امیزی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*خودلقاحی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش همسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش ناهمسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : کاهش خالص و افزایش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : افزایش

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395

-فلزهای گروه اول، فقط عدد اکسایش 1+ دارند.
-فلزهای گروه دوم، فقط عدد اکسایش 2+ دارند.
-از گروه سیزدهم، آلومینیوم فقط عدد اکسایش 3+ دارد.
-از گروه هفدهم، فلوئور فقط عدد اکسایش 1- دارد.
-از عناصر واسطه، اسکاندیم و ایتریم (گروه سه واسطه) فقط عدد اکسایش 3+ دارند. چون با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند.
-عنصر Zn و کادمیم (Cd) فقط عدد اکسایش 2+ دارند زیرا زیرلایه d آنها کاملا پر بوده و فقط 2 الکترون مربوط به زیرلایه S آخرین تراز خود را در پیوند شرکت می دهند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395
*زمانی دانه ی گرده هاپلوئید(n) روی کلاله دیپلوئید(2n) نفوذ می کند که الل دانه گرده در کلاله وجود نداشته باشد.
مثال:
ژنوتیپ والد نر(پرچم): A1A3, دانه های گرده حاصل:A1 و A3 هستند،اگر فرض کنیم ژنوتیپ کلاله هم A2A3 باشد،ژنوتیپ های زیگوت عبارتند از:A1A2,A1A3
طبق مثال دیدیم که ژنوتیپ زیگوت(تخم) ممکن است ژنوتیپی مانند والد نر ایجاد کند اما مانند ژنوتیپ والد ماده خیر...
*در شبدر از آمیزش آنها،احتمال تشکیل یک یا ۳ نوع زیگوت در هیچ حالتی وجود ندارد،یا زیگوت تشکیل نمی شود یا ۲ نوع و یا ۴ نوع
*پوسته ی دانه،ژنوتیپی مانند ژنوتیپ والد ماده دارد.
*انواع ژنوتیپ های زیگوت ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)÷2
*انواع ژنوتیپ های آلبومن ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)
*عدم تشکیل لوله گرده توسط ژن خودناسازگار،ارتباطی به جدا ماندن خزانه ژنی ۲ گونه ندارد.
*در شبدر،در نیمی از سلولهای حاصل از لقاح،۲ الل یکسان دیده می شود.
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

سطح بزرگترین ماه سیاره کیوان (زحل) از اتان مایع پوشیده شده است.
در چراغ های کاربیدی، CaC2 با آب واکنش می دهد و گاز اتین (استیلن) تولید میکند.
دی متیل اتر گازی است که در افشانه ها و گاز یخچال بکار میرود.
فرمالدهید سمی و سرطانزاست.
استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است.
گلوگز قند ساده است.
نقطه جوش و چگالی اتانول بالاتر از دی متیل اتر است.
زاویه پیوندی حداکثر 180 درجه می تواند باشد و برای تشکیل آن سه اتم باید به همدبگر متصل باشند.
نقطه ذوب و جوش آب (H2O) بالاتر از هیدروژن سولفید (H2S) است.
در هیدریدهای گروه 17، HF و در هیدریدهای گروه 16 H2O بالاترین نقطه جوش را دارند. اما در هیدریهای گروه 15، SbH3 بالاترین نقطه جوش را داراست.
در هیدریدهای گروه 14، SnH4 بالاترین نقطه جوش را داراست.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

آرایش هندسی الکترونها پیرامون اتم مرکزی

تعداد جفت الکترونهای آزاد

وجود پیوندهای دوگانه و سه گانه

هیبریداسیون اتم مرکزی

اختلاف الکترونگاتیوی اتم های پیوندی

طول پیوند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


خیر، برای مثال پیوند F-F طول 143 پیکومتر و Cl-Cl طول 199 پیکومتر دارد ولی آنتالپی پیوند آنها به ترتیب 157 و 243 کیلوژول بر مول است. یعنی F-F طول کوتاهتر و انرژی کمتری دارد. دلیل آن اینستکه گاهی تراکم زیاد ابر الکترونی روی اتمهای تشکیل دهنده پیوند در حجم کم نیروی دافعه قابل ملاحظه ای پدید می آورند که باعث کاهش قدرت و در پی آن انرژی پیوند می شود. اتمهای F بسیار الکترونگاتیو بوده و حجم کمی دارد و دافعه بالایی در F-F ایجاد می کنند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

1- ویتامین A
به ساخت و تقویت استخوان‌ها، دندان‌ها، بافت‌های نرم، پوست و غشاهای مخاطی کمک می‌کند. 

2- ویتامین B۲
این ویتامین به بالا رفتن انرژی و تقویت سیستم دفاعی کمک می‌کند

3- ویتامین B۶
به کاهش افسردگی، بیماری قلبی و از دست دادن حافظه کمک می‌کند

4- ویتامین B۷
غدد تعریق، مو و پوست را سالم نگه می‌دارد. 

5- ویتامین B۹
پیشگیری از بیماری قلبی، فشار خون بالا، آلزایمر، افسردگی

6- ویتامین B۱۲
پیشگیری از بیماری قلبی، از دست دادن حافظه و کم‌خونی

7-ویتامین C
ویتامین C که به تقویت‌کننده‌ی ایمنی معروف است

8- ویتامین D
در قوی نگه داشتن استخوان‌ها نقشی کلیدی دارد و  کاهش خطر ابتلا به سرطان 

9- ویتامین E
این ویتامین به پیشگیری از بیماری قلبی، آب مروارید کمک میکند

10-ویتامین K
این ویتامین خاص برای عملکرد ایمنی و انرژی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی دهم، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


*جفت حاصل همکاری پرده ی کوریون از جنین و رحم از مادر است. لذا جفت دارای۲ بخش جنینی و بخش مادری است.
*ساختاری است كه از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند.
*خون مادر و خون جنین در محل جفت از رگها خارج نمی شوند و با هم مخلوط نمی شوند.
*مواد غذایی خون مادر از راه جفت و به خون جنین وارد می شوند.
*مواد غذایی بعد از انتشار و ورود به بخش جنینی جفت از طریق رگهای خونی بند ناف به جنین می رسند.
*گردش خون بخش مادری جفت قسمتی از گردش عمومی خون مادر است.
*سرخرگ های بخش مادری جفت خون روشن و سیاهرگ های آن خون تیره دارند.
*گردش خون بخش جنینی جفت قسمتی از گردش خون ششی جنین است.
*سرخرگ های بخش جنینی جفت خون تیره و سیاهرگها خون روشن دارند.
*شامل دو سرخرگ كه خون تیره را به جفت می آورند و یك سیاهرگ كه خون روشن را به سمت بدن رویان می برد.
*مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور كرده و به خون مادر می رسند.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


1- کاهنده ی PH خون
*دیابت شیرین (سوختن چربی ها)
*بیماری آلکاپتوتوریا(عدم تجزیه هموجنتیسیک) 
*تنفس بی هوازی(تولید اسید لاکتیک)
*فعالیت بخش برون ریز پانکراس (تولید بیکربنات)
*خوردن غذاهای جانوری (افزایش اسید امینه)
*فعالیت پروستات 
*فعالیت پیازی-میزراهی

1- افزاینده ی PH خون
*فعالیت سلول های كناری معده
*خوردن غذاهای گیاهی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


*بین پیوند کوالانسی و یونی مرز خاصی وجود ندارد و تبدیل پیوند کوالنسی به یونی کاملا تدریجی است. یعنی اغلب پیوندها درصدی خصلت یونی و درصدی خصلت کوالانسی دارند. برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاوت الکترونگاتیوی استفاده نمود. بدین ترتیب با توجه به تفاوت الکترونگاتیوی پیوندها رابه سه دسته تقسیم می کنند:

* پیوند کوالانسی ناقطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر از 4/0 است. بنابراین توزیع ابر الکترونی پیوندی بین دو اتم به طور تقریبا یکنواخت انجام می گیرد.

* پیوند کوالانسی قطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره 4/0 تا 7/1 باشد. درنتیجه ابر الکترونی پیوندی بیشتر به سمت اتمی کشیده می شود که الکترونگاتیوتر است.

*پیوند یونی: پیوندی است که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش از 7/1 است. در این نوع پیوند که اغلب بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود تفاوت الکترونگاتیوی زیاد است و الکترون از فافلز به فلز منتقل می شود و ابر الکترونی نداریم

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395

*عامل بازی یون OH-است
*بازها پرتون گیرنده اند
* محلول انها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
* بازها ترکیبات یونی اند
* چربی ها را در خود حل میکنند و خاصیت قلیا دارند
* اکسید فلزات در اب خاصیت بازی دارد
*از واکنش فلزات با اب
*از واکنش امونیاک با اب
باز ها ایجاد می شوند
*فلزات گروه 1،2 باز های قوی هستند
 *برلیم و منیزیم از این گروه نمیتوانند باز ایجاد کنند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*اتم هیدروژن معمولی   دارای یک پروتون، یک الکترون و فاقد نوترون است. در نتیجه یون هیدروژن (H+  ) تنها دارای یک پروتون بوده و به همین دلیل به آن پروتون نیز می گویند.

    * نام دیگر H+  پروتون است و پروتیم نام دیگر هیدروژن خنثی می باشد.

* به واسطه ی کوچک بودن شعاع یون هیدروژن (H+ ) ، چگالی بار الکتریکی روی آن بسیار زیاد بوده و این یون از واکنش پذیری بالایی برخوردار است. به همین دلیل در محیط آبی نمی تواند آزاد باشد و بلافاصله جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن آب را به صورت داتیو جذب نموده و به شدت آبپوشیده می شود و تبدیل به یون هیدرونیم (H3O+ )  می گردد.

*توجه داشته باشید روی شدید بودن آبپوشی پروتون تأکید می شود. زیرا فرایند آبپوشی اغلب یون ها (مانند Na+  یا CL-   ) با ایجاد نیروی جاذبه ی یون – دوقطبی همراه است که نوعی نیروی ضعیف وان در والسی است امّا آبپوشی پروتون با ایجاد پیوند داتیو که نوعی پیوند کووالانسی است همراه بوده و چون یک پیوند بسیار محکم است تشکیل آن بسیار گرماده می باشد

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*به طور کلی منظور از پیوند کوالانسی پیوندی است که ناشی از به اشتراک گذاشتن الکترون بین دو اتم باشد. به عنوان مثال دو اتم هیدروژن می توانند دو الکترون خود رابه اشتراک بگذارند و تشکیل پیوند H-H دهند به بدین ترتیب به آرایش گاز نجیب هلیم می رسند.

*نیروهای جاذبه و دافعه به هنگام تشکیل پیوند:

*با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن نیرون جاذبه بین الکترونهای یک اتم با پروتون اتم های دیگر شکل می گیرد. از طرفی نیروی دافعه بین الکترونها و پروتونهای دو اتم شکل می گیرد. در مجموع نیروی جاذبه خیلی بیشتر از نیروی دافعه است که باعث تشکیل پیوند می شود.

نکته: شرط لازم برای تشکیل پیوند کوالانسی بین دو اتم وجود اوربیتال تک الکترونی در لحظه واکنش است.

نکته: برای نمایش ترکیب های مولکولی سه مدل وجود دارد که عبارتند از مدل ساختاری یا گسترده، مدل گلوله و میله و مدل فضا پر کن.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


هورمونهای FSH و  LH که از هیپوفیز ترشح می شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعالیتهای غده های جنسی (ترشح هورمون جنسی و گامت سازی) اثر می گذارند.

*اعمال FSH
-در مرد اثر بر لوله های اسپرم ساز و تحریک ساخته شدن اسپرم
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن

*اعمال LH 
-در مرد اثر بر سلولهای بینابینی بیضه و تحریک ترشح تستوسترون از این سلولها
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH ) + کامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ماده + پاره شدن فولیکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاری) + تبدیل باقیمانده فولیکول به جسم زرد
+ اثر بر جسم زرد و تحریک ترشح استروژن و پروژسترون 

*بافت هدف هورمون FSH 
-در مردان لوله اسپرم ساز
-در زنان فولیکول 

*بافت هدف LH 
-در مردان سلولهای بینابینی بیضه
-در زنان هم فولیکول و هم جسم زرد است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است