کنکور کدوم سال سخت تر بود؟
(33.33%) 1
1400
(66.66%) 2
1399
(0%) 0
1398

تعداد شرکت کنندگان : 3