کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
کنکور تبریز
به سایت ما خوش آمدید

اتمهایی که آرایش الکترونی آنها از قاعده آفبا پیروی نمی کند و بی نظمی هایی در آرایش آنها دیده می شود:

✔️ در دوره چهارم آرایش الکترونی کروم (Cr) و مس (Cu) از قاعده آفبا پیروی نمیکند که در کتابهای دبیرستان بیان شده است.

✔️در دوره پنجم  آرایش مولیبدن (Mo) و نقره (Ag) همانند کروم و مس استثنا دارد. علاوه بر آنها در آرایش اتمهای نیوبیوم (Nb)، روتنیم (Ru)، رودیم (Rh) و پالادیم (Pd) نیز بی نظمی هایی دیده می شود.

✔️در دوره ششم آرایش طلا (Au) همانند نقره و مس استثنا دارد. علاوه بر آنها در آرایش لانتان، گادولینیم، پلاتین نیز بی نظمی هایی دیده می شود.

✔️ در آرایش عناصر دوره هفتم نیز بی نظمی هایی وجود دارد.

✅در مجموع، آرایش الکترونی حدود ۲۵ عنصر  از جدول تناوبی از قاعده آفبا تبعیت نمی کند!
نوع مطلب : شیمی دهم، شیمی یازدهم، 
برچسب ها : X شیمی X شیمی دهم X شیمی یازدهم X شیمی دوازدهم X شیمی کنکور X کنکور X کنکور تبریز X ارزومند X دکتر ارزومند X صمد ارزومند X شیمی ارزومند X کنکور شیمی ارزومند X کلاس کنکور X شیمی کنکور تبریز X کنکور1401،

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1
تعداد بازدید مطلب : 20


دوشنبه 25 مرداد 1400 :: 12:52

دو قاعده کلی و نسبی درباره ناپایداری ایزوتوپها وجود دارد:

1️⃣قاعده اول: نسبت نوترون به پروتون. طبق این قاعده اگر در ایزوتوپی نسبت نوترون به پروتون مساوی یا بزرگتر از ۱/۵ باشد آن ایزوتوپ اغلب ناپایدار خواهد بود. البته تعدادی استثنا برای این قاعده وجود دارد مثلا در تکنسیم نسبت نوترون به پروتون زیر ۱/۵ بوده ولی ناپایدار است همچنین در ایزوتوپ ۱۹۵ پلاتین این نسبت بالای ۱/۵ بوده ولی پایدار است.

2️⃣قاعده دوم: عدد اتمی. همۀ هسته هایی که  ۸۴ یا بیش از این تعداد، پروتون دارند، ناپایدار هستند. اتم بیسموت با عدد اتمی ۸۳ به عنوان مرز در نظر گرفته می شود. عناصر با عدد اتمی بالاتر از بیسموت ناپایدار در نظر گرفته می شوند البته سه ایزوتوپ قبل از بیسموت (ایزوتوپ ۳ هیدروژن، Tc و Pm) هم ناپایدار هستند.

از مجموع این دو قاعده می توان نتیجه گرفت با افزایش تعداد پروتون و نوترون در هسته، آن هسته ناپایدار می شود اما علت چیست؟ می توان به این صورت پاسخ داد:
در هسته دو نیرو بین ذرات وجود دارد: اولی نیروی رانش کولنی که پروتونها با بار مثبت را از همدیگر می راند این نیرو ضعیف ولی بلندبرد است.
دومی نیروی ربایش هسته ای که میان همهٔ سازنده های هسته حتی پروتون ها و
نوترون ها وجود دارد. از دیدگاه نیروی هسته ای تفاوتی میان پروتون و نوترون وجود ندارد، این نیرو بسیار قوی ولی کوتاه برد است.
در اتمها با عدد اتمی کوچکتر، نیروی ربایش هسته ای بر نیروی رانش کولنی غلبه می کند چون ذرات نوترون و پروتون به همدیگر نزدیک هستند، با افزایش عدد اتمی و تعداد نوترونها، این ذرات از همدیگر فاصله می گیرند در نتیجه نیروی ربایش هسته ای ضعیفتر شده (به دلیل کوتاه برد بودن) ولی نیروی رانش به دلیل بلندبرد بودن همچنان دافعه ایجاد می کند و در نهایت نیروی رانش بر نیروی هسته ای غلبه کرده و هسته ناپایدار می شود.
 ایزوتوپ هایی که هستهٔ ناپایدار دارند با گذشت زمان واپاشیده شده و سرانجام به هسته ها یا ایزوتوپ های پایدارتر تبدیل می شوند.
نوع مطلب : شیمی دهم، 
برچسب ها : X شیمی X شیمی دهم X شیمی یازدهم X شیمی دوازدهم X شیمی کنکور X کنکور X کنکور تبریز X ارزومند X دکتر ارزومند X صمد ارزومند X شیمی ارزومند X کنکور شیمی ارزومند X کلاس کنکور X شیمی کنکور تبریز X کنکور1401،

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1
تعداد بازدید مطلب : 24


یکشنبه 24 مرداد 1400 :: 12:50

هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در ساختار خود فقط اتمهای کربن و هیدروژن دارند. آلکانها، آلکنها آلکینها، سیکلوالکنها، بنزن، نفتالن و ... هیدروکربن هستند ولی الکلها، اسیدها، استرها، کتون، آلدهید و اتر و ‌.... هیدروکربن نیستند.

کربوهیدارتها (هیدراتهای کربن) ترکیباتی حاوی اتمهای کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند که در اکثر آنها نسبت تعداد اتمهای هیدروژن به اکسیژن برابر ۲ است به همین دلیل می توان فرمول عمومی Cx(H2O)y را برای آنها در نظر گرفت و هیدرات کربن نامید ولی در اصل کربوهیدراتها حاوی اب نیستند. آنها هیدروکسی آلدهیدها، هیدروکسی کتونها یا مواد مشتق از آنها هستند. قندها، نشاسته و سلولز و ... مواد اصلی ترکیباتی هستند که گیاهان از آنها تشکیل شده اند.
ساده ترین کربوهیدراتها، مونوساکاریدها یا قندهای ساده هستند. مهمترین مونوساکاریدها گلوکز است. سلولز پلی ساکارید است.
نوع مطلب : شیمی دهم، شیمی یازدهم، 
برچسب ها : X شیمی X شیمی دهم X شیمی یازدهم X شیمی دوازدهم X شیمی کنکور X کنکور X کنکور تبریز X ارزومند X دکتر ارزومند X صمد ارزومند X شیمی ارزومند X کنکور شیمی ارزومند X کلاس کنکور X شیمی کنکور تبریز X کنکور1401،

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1
تعداد بازدید مطلب : 30


شنبه 23 مرداد 1400 :: 12:48

🔖در گلوکز پرتوزا یکی از اتمهای H با فلوئور-۱۸ جایگزین شده و برای تشخیص بدخیمی تومورها استفاده می شود. نیمه عمر رادیوایزوتوپ فلوئور-۱۸ برابر ۱۰۹ دقیقه است که نشان می دهد با ورود به بدن می تواند سریع پرتوزایی کند و با آشکارسازی پرتو در همان زمان به محل تجمع توده های سلولی پی برد.

در حالیکه نیمه عمر هیدروژن-۳ بیش از ۱۲ سال است که نشاندهنده کند بودن فرآیند پرتوزایی بوده و برای بررسی بیماری مدت زمان خیلی زیادی است.

پس عامل اصلی در این انتخاب، نیمه عمر پایین فلوئور-۱۸  می باشد.
نوع مطلب : شیمی دهم، 
برچسب ها : X شیمی X شیمی دهم X شیمی یازدهم X شیمی دوازدهم X شیمی کنکور X کنکور X کنکور تبریز X ارزومند X دکتر ارزومند X صمد ارزومند X شیمی ارزومند X کنکور شیمی ارزومند X کلاس کنکور X شیمی کنکور تبریز X کنکور1401،

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1
تعداد بازدید مطلب : 26


جمعه 22 مرداد 1400 :: 17:47

کتابها را بصورت دیمی شخم نزنید! در مطالعه شیمی شروع و پایان هر مبحث را بشناسید. باید دقیقا متوجه شوید هر مبحثی از کجا شروع می شود و کجا به پایان می رسد و چه مطلبی ارائه می شود. هدف از ارائه این مبحث  و ارتباطش با بقیه مباحث چه بود. اگر در بقیه فصلها و پایه ها مباحث مشترکی هست چه تفاوت و تشابه هایی بین آنها وجود دارد.

همچنین بررسی کنید از این مبحث در کنکور سالهای قبل چه تستهایی طرح شده است (در حال حاضر نظام آموزشی دیگر جدید نیست بلکه ۱۲ دوره کنکور از کتابهای شیمی طرح شده است). مطالعه ای مثمرثمر و اثربخش است که حتما سوالات کنکورها هم بصورت طبقه بندی شده بررسی شود. اگر با دید باز و هدفمند سوالات کنکور از مبحثی خاص را بررسی کنید متوجه الگوهای معناداری خواهید شد. مثلا در کنکور ۹۹ از محاسبات ایزوتوپ ها تستهای سنگینی طرح شدند ولی در ۱۴۰۰ از این مبحث تستی طرح نشد! احتمالا در ۱۴۰۱ تستهای خوبی از این مبحث طرح شوند. در ۱۴۰۰ از پاک کننده ها تستی طرح نشد ....

📛یادتان باشد صدها هزار نفر سالهای سال پشت کنکور می مانند همه کتابهای بازار را می خرند، همه کلاسهای ممکن را شرکت می کنند، پولهای زیادی در جیب مشاوران مختلف می ریزند در نهایت به رشته های تاپ نمی رسند، ولی عده ای قلیل در همان سال اول با کمترین هزینه موفق می شوند. تفاوتها در نحوه مطالعه و داشتن استراتژی است.
نوع مطلب : شیمی دهم، شیمی یازدهم، شیمی دوازدهم، 
برچسب ها : ارزومند، شیمی، تبریز، شمی تبریز، شیمی تبریز، کنکور، تقویتی، ارتقای معدل، موفقیت، کنکور100، شیمی100، دکتر ارزومند، شیمی گروهی، اموزش شیمی، بیمه شیمی، برترین، بهترین، دبیر،

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 4
تعداد بازدید مطلب : 32


جمعه 01 مرداد 1400 :: 8:57

سلام امیدوارم حال همه عزیزان خوب باشه

پاسخ تشریحی شیمی رشته تجربی کنکور 1400 رو براتاون آماده کردیم

 

 

برای دانلود کلید کنید
نوع مطلب : شیمی دهم، شیمی یازدهم، شیمی دوازدهم، 
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 4
تعداد بازدید مطلب : 33


شنبه 19 تير 1400 :: 14:26

سلام وقت همه ی عزیزان بخیر

پاسخنامه درس شیمی کنکور 1400 رشته ریاضی و فیزیک رو خدمتتون آماده کردیم

 

برای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : شیمی دهم، شیمی یازدهم، شیمی دوازدهم، 
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3
تعداد بازدید مطلب : 41


شنبه 19 تير 1400 :: 14:25


ورود کاربران
رمز عبو را فراموش کرده ام
عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد

موضوعات
 • شیمی دهم
 • شیمی یازدهم
 • شیمی دوازدهم
نظرسنجی
کنکور کدوم سال سخت تر بود؟
آمار سایت
 • کل مطالب ارسالی : 10
 • کل نظرات ارسالی : 0
 • تعداد کل کاربران : 0
 • بازدید امروز : 158
 • بازدید دیروز : 141
 • بازدید هفته : 538
 • بازدید این ماه : 14,791
 • بازدید سال : 69,560
 • بازدید کل : 69,560
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور تبریز محفوظ است